Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > [ Kinderen & jeugd ]

[ Kinderen & jeugd ]

 S C H O O L P R O J E C T E N 

Attakatamoeva

Attakatamoeva

1STE, 2DE, 3DE GRAAD LAGERE SCHOOL
Attakatawatte? Attakatamoeva. Alsjeblief. Zonder dank. Een geknetter van klinkers en medeklinkers. Het heeft iets van ‘ten aanval’, ‘we vliegen er direct in’. Attakatamoeva is een muzisch schoolproject dat zingen in de lagere school op het hoogste schavotje wil plaatsen. Attakatamoeva omvat liedbundels per graad, specifieke begeleide sessies op school, een cd op maat van de kinderen en aanvullende navorming voor leerkrachten. Maar vooral tof ma teriaal waar de school zelf mee aan de slag kan.

Lees meer...


Pluis het uitPluis het uit

2DE GRAAD LAGERE SCHOOL
Pluis het uit is een knotsgek multidisciplinair project voor in de klas (tweede graad van het lager onderwijs) en op het podium. Een vruchtpluis wordt meegevoerd door de wind. Ze leidt de leerlingen langs flexibele opdrachten en liedjes. Creatieve klassen kunnen het verhaal laten uitgroeien tot een voorstelling. Met teksten van Sien De Smet, muziek van Hans Helsen, tekeningen van Joey Stijven. 

Lees meer...

Kuimba wimboKuimba wimbo

1STE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS
Educatieve pakketten voor jong talent. Door kunst in je lessen te verweven, maak je school niet alleen leuker, kinderen met een ruime culturele bagage gaan ook beter presteren voor andere vakken. Ze ontwikkelen zichzelf en scherpen hun sociale vaardigheden aan. Kinderen hebben verschillende talenten, ook artistieke. Wie van jongs af in contact komt met kunsten, heeft meer kans om op latere leeftijd kunstbeoefenaar én actief burger te zijn. Kuimba Wimbo is een project met interculturele liedjes en kan ook op school gebruikt worden.

Lees meer...


     

PapapayaPapapaya

KINDERKOREN
Met het project Papapaya wil Koor&Stem nieuw koorrepertoire voor kinderkoren introduceren. De bundel werd samengesteld rond het thema vrede en verdraagzaamheid naar aanleiding van de herdenkingen van de ‘Groote Oorlog’ die in Vlaanderen zullen plaatsvinden. Meezingers en ballades, volksliedjes, canons en popsongs in smaakvolle meerstemmige bewerkingen. De publicatie van de bundel is het startschot voor een lang traject waarin Koor&Stem zoveel mogelijk kinderkoren wil meenemen. De bundel wordt in 2013 aan kinderkoren en hun dirigenten in verschillende workshops voorgesteld. Alle info op www.papapaya.be

Lees meer...
Koordagen voor kinderenKoordagen voor kinderen

KINDERKOREN & KINDEREN
Reeds 40 jaar wordt tijdens de eerste week van de paasvakantie een zingweek georganiseerd voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De jaarlijkse Koordagen voor kinderen zijn een traditie van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren/Koor&Stem Gent. In een ontspannen sfeer wordt meerdere uren per dag gezongen en kunnen de kinderen kennismaken met verschillende aspecten van het koorzingen. In de ‘ateliers’ (leeftijdsgroepen) is de aanpak gedetailleerd en wordt afwerking nagestreefd. De ‘tutti’ bieden de ervaring van het samen musiceren in een grote groep, ook met instrumentale begeleiding. De muzikale staf bestaat uit jonge, ervaren dirigenten van kinder- en jeugdkoren. De kinderen verblijven in internaat, onder begeleiding van een enthousiaste monitorenploeg.

Lees meer...
Koorweekend voor jongerenKoorweekend voor jongeren

JEUGDKOOR & JONGEREN
Koor&Stem Gent organiseert regelmatig koorweekends voor jongeren in Wetteren. Alle zangers 14-30j, sopranen, alten en vooral ook tenoren en bassen, kunnen deelnemen. Er zijn telkens twee docenten, een internationale koordirigent en een Vlaming. Een weekend zingen op niveau, met meer dan 100 gelijkgestemden! Spetterend en uitdagend repertoire, en een uitstekende sfeer. Tussendoor is er tijd om te ontmoeten en te ontspannen. Dirigenten van deelnemende groepen zijn ook welkom, als begeleider van hun groep.

Lees meer...
Zing Alleluia!Zing Alleluia!

KINDEREN & JONGEREN
Zing Alleluia !  Liedboek met liturgische liederen voor kinderen en jongeren. Met het project "Zing Alleluia!" willen de initiatiefnemers enerzijds eenvoudig, goed doordacht en liturgisch zinvol materiaal aanreiken en anderzijds inspelen op de grote vraag naar zinvol en goed repertoire voor kinder- en jeugdkoren om te zingen in een viering. "Zing Alleluia ! " bevat 19 liederen, elk lied is voorzien van de partituur met gitaarakkoorden en een catechetisch opstapje. Per lied wordt met een icoon ook het niveau weergegeven.
Achteraan het boek zit een cd waarop alle liederen ingezongen zijn en een instrumentale versie van de liederen. Begeleidingsboek en arrangementen zijn ook beschikbaar.

Lees meer...