Contact Word lid Zoekertjes Bibliotheek

Koor&Stem vzw
Zirkstraat 36
2000 Antwerpen
+32 (0)3 237 96 43 [T]
+32 (0)3 248 16 05 [F]
info@koorenstem.be
Start > Vorming & Opleiding > Koor- & Dirigentendag

Koor- & Dirigentendag
Koor- & Dirigentendag

Koor&Stem wil met de organisatie van de Koor- en Dirigentendagen bijdragen tot een verbetering van de bestuurlijke, artistieke en organisatorische werking van onze koren. Bij koren leven heel wat vragen over de artistieke en organisatorische koorwerking, o.a. over het auteursrecht, de vzw-wetgeving, subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden, repertoirevernieuwing, opleidingsmogelijkheden, de wijzigingen in de sociale wetgeving, sociaal statuut van de dirigent en vergoedingen... Meestal is de informatie die hierover beschikbaar is niet geschreven op maat van de koorwereld. Op de Koor- en Dirigentendagen nodigen we gastsprekers uit die deze onderwerpen juist vanuit het koorperspectief belichten, in een toegankelijke taal en met een inzichtelijke presentatie.


De Koor- en Dirigentendagen zijn daarom een unieke gelegenheid om je vragen over de eigen koorwerking voor te leggen aan de deskundigen die hun medewerking verlenen aan deze studiedagen. Tenslotte zijn er ook de informele momenten waarop je ervaringen kan uitwisselen met collega’s uit andere koren.

De Koor- en Dirigentendagen richten zich tot alle leden van het koorbestuur en tot de dirigenten van de koren.
Uiteraard zijn ook koorleden of andere geïnteresseerden welkom.